Privacy policy

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Luvby Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 2.5.2022. Viimeisin muutos 2.5.2022.

 

  1. Rekisterinpitäjä

Luvby Oy

3258683-5

Tampere, Finland

info@luvbylovesyou.com

 

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Katariina Aho

kata@luvbylovesyou.com

 

  1. Rekisterin nimi

Luvby Oy asiakasrekisteri

 

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttämällä Luvby Oy:n verkkopalveluita ja rekisteröitymällä asiakasrekisteriimme hyväksyt rekisteri- ja tietosuojaselosteemme sekä käyttäjäehtomme.

Asiakastietoja kerätään ensisijaisesti asiakassuhteen hoitamista varten. Asiakastietoja voidaan lisäksi käyttää palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen, markkinointi-, analysointi- ja tilastointitarkoituksiin. Kaikkia Luvby Oy:n keräämiä asiakas- ja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti.

 

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

-Henkilö- ja yhteystiedot: nimi, laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

-Maksutiedot: luotto- tai maksukorttisi tiedot, tilinumero palautustapahtumissa, kolmannen osapuolen kanssa solmitut luottosopimukset (Paytrail) ja muut mahdolliset laskutustiedot

-Yritystiedot: yritysnimi, y-tunnus, laskutustiedot sekä yrityksen posti- ja toimitusosoite (mikäli asioit yrityksenä)

-Ostotiedot: tehdyt ostot (mm. loppusumma, ostopaikka, tuoteryhmä, tuote)

-Käyttäytyminen sivustolla: keskeneräiset ostoskortit, latausajat sekä -virheet, saapuminen

-Laitetiedot: päälaite, käyttöjärjestelmä, näytön resoluutio, IP-osoite, kieliasetukset

-Paikkatiedot: maantieteellinen sijaintisi

-Tuotesuositustiedot ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän huolellisesti valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin käyttötarkoitusta ja/tai kohdennetun sisällön tuottamista.

Tietoja voidaan välittää seuraaville kolmansille osapuolille:

-Analytiikka- ja tilastointikumppanit

-Tuotesuositus- ja personointikumppanit

-Asiakasrekisteriä ylläpitävät yhteistyökumppanit

-Verkkokauppaa kehittävät ja ylläpitävät yhteistyökumppanit

-Sähköpostimarkkinointikumppani, jos asiakas on sallinut sähköpostimarkkinoinnin

-Painotalot ja Posti postitse lähetettävää markkinointiviestintää varten, jos asiakas on sallinut postitse lähetettävän markkinointiviestinnän

-Markkinointikumppanit, jotka hallinnoivat ja toteuttavat digitaalisissa kanavissa tapahtuvaa markkinointia (Facebook, Google)

-Maksuvälittäjät maksukortilla maksettaessa

-Luotonmyöntäjät, asiakkaan valitessa maksutavaksi laskun

-Kuljetusliikkeet

-Tavarantoimittajat mahdollisissa reklamaatiotapauksissa tai arvontapalkintojen toimittamisen yhteydessä

Kaikkien kumppaneiden kanssa solmitaan sopimukset, jotka käsittelevät heidän vastuutaan asiakastiedon käsittelyssä. Näissä sopimuksissa on huomioitu myös EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Jos tietoa luovutetaan EU-alueen ulkopuolelle, tapahtuu luovutus tietoturvallisesti ja yhteistyökumppanit on velvoitettu noudattamaan EU-tietosuoja-asetusta. 

Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa saamiaan tietoja edelleen.

Kaikkia henkilötietoja säilytetään vain niin pitkään, kun niitä tarvitaan siihen käyttötarkoitukseen, johon tiedot on kerätty tai jotta voidaan todeta lakisääteisten velvoitteiden täyttyminen tapahtuneeksi. Tietoja voidaan myös poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palveluita tai harjoittaa asiatonta tai lainvastaista toimintaa. Tarvittaessa tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille heidän pyynnöstään.

Mahdollisissa tietoturvaloukkaustapauksissa, kuten asetus vaatii, teemme ilmoituksen 72 tunnin sisällä tietosuojaviranomaiselle ja ilmoitamme tästä myös aina asiakkaalle.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikkia Luvby Oy:n keräämiä henkilö- ja asiakastietoja säilytetään asiaankuuluvasti ja tietoturvattuna.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

__________________________________________________________

Luvby Oy pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Asiakkaan on ennen tilauksen tekemistä tutustuttava voimassa oleviin ehtoihin – päivitetty seloste löytyy aina verkkosivuiltamme.

 __________________________________________________________

Evästeet (cookies)

Saatamme käyttää "evästeitä" kerätäksemme tietoja vierailuistasi verkkosivustollamme ja parantaaksemme käyttökokemustasi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneesi kiintolevylle ja joita luvbylovesyou.com käyttää parantaakseen ostokokemustasi nopeuttamalla selauskokemusta ja verkkosivuston suorituskykyä.

Evästeitä käytetään myös personoimaan käyttökokemustasi käytettäessä sivustoamme ja muistamaan tietosi, kun palaat sivustolle.

Voit poistaa kaikki evästeet käytöstä, jos et halua vastaanottaa niitä. Voit myös asettaa tietokoneesi varoittamaan sinua aina, kun evästeitä käytetään. Molemmissa vaihtoehdoissa sinun on säädettävä selaimesi asetuksia. Huomaa, että kun olet asettanut tietokoneesi hylkäämään evästeet, se voi rajoittaa vierailemasi verkkosivuston toimivuutta ja on mahdollista, että sinulla ei ole pääsyä joihinkin verkkosivuston ominaisuuksiin.